Onderwijs in Transitie

Ons huidige onderwijssysteem sluit eigenaarschap grotendeels uit. In plaats van studenten te leren creëren, leren we studenten om te kopiëren, te onthouden, te gehoorzamen en de voortgang bij te houden. Vrijwel dezelfde kwaliteiten die we zoeken in machines en algoritmen. Ons onderwijssysteem is gebaseerd op de overtuiging dat onderwijs een vorm van programmeren is. Leren is iets anders dan geprogrammeerd worden. Echt leren, op zoek naar een diepgaand niveau van begrip en beheersing van vaardigheden, vereist dat je ‘offroad’ gaat.

In dit boek beschrijf ik waarom complexiteitgeoriënteerd leren noodzakelijk is in tijden van transitie en ‘knowmadisch werken’, hoe een open leeromgeving bijdraagt aan dit leren, welke rollen docenten hierbij vervullen en hoe leerbogen bijdragen aan een gezamenlijke beeldtaal van leren dat ertoe doet.

Klik hier voor een preview of bestel een exemplaar voor 30,- inclusief verzenden binnen Nederland via d.roode@pl.hanze.nl

In mijn werk wil ik aanzetten tot denken, het gewone en het bijzondere bevragen én uitnodigen tot handelen om zo tot nieuwe vragen, inzichten, ontwerpen en strategieën te komen. Daarin schuw ik niet de moeilijke vraag, het ongemakkelijke, om inhouden te actualiseren en processen te vernieuwen. Ik maak een punt vanuit gedrevenheid en het geloof dat eigenaarschap over leren het leervermogen vergroot.

Ik ben een ontwerper, een choreograaf van leren. Ik ontwerp en faciliteer graag het leerproces / de veranderopgave, als docent maar ook als sparring-partner voor MT’s en curriculumcommissies, als strateeg en leider in het hoger onderwijs. Ik ben nieuwsgierig en enigszins geobsedeerd door leren, vooral wanneer het om complexiteitgeoriënteerd leren en het versterken van professionele vaardigheden gaat.